Czego mogą dotyczyć usługi doradztwa prawnego?

Nie od dziś wiadomo, że przepisy polskiego prawa nie zawsze są oczywiste dla osób, które nie ukończyły studiów w tym kierunku. Czasami nawet okazuje się, że różne sądy inaczej interpretują dany paragraf. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób, które czeka postępowanie administracyjne lub sądowe, decyduje się na skorzystanie z …

Jak ustala się wysokość alimentów?

Dbanie i łożenie na utrzymanie dziecka, które nie ma możliwości samodzielnie się utrzymać, jest obowiązkiem obojga rodziców. Jeśli jedno z nich będzie chciało się uchylić od tej powinności (co ważne – nie musi nawet dojść do rozwodu), drugiemu z rodziców przysługuje prawo złożenia wniosku o zasądzenie alimentów. Należy jednak pamiętać, …

Przestępstwo a wykroczenie – jaka jest różnica?

W Polsce łamanie prawa definiowane jest różnymi pojęciami. Jednymi z najczęściej stosowanych są wykroczenie oraz przestępstwo. Wiele osób stosuje je zamiennie, jednak nie każdy wie, że mają one inne znaczenie. Rzeczywiście mają one wiele podobieństw. Jednak terminy te nie są równoznaczne przede wszystkim dlatego, że ich waga jest zupełnie inna. …

Czy radca prawny może reprezentować Klienta w sprawach karnych?

Wiedza na temat profesji radcy prawnego oraz nadanych mu uprawnień bywa niepełna. Wiele osób sądzi, że radca prawny nie ma takich samych uprawnień, jak adwokat. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia na mocy kolejnych nowelizacji przepisów uzyskali radcowie prawni i czy uwzględniają one występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych.

Co robić jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Często spotykamy się z sytuacjami, że firma ubezpieczeniowa zaniża wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu, albo stwierdza, że wypłata odszkodowania w ogóle się nie należy. Znalazłeś się w takiej sytuacji? Przedstawiamy drogę postępowania, aby uzyskać należne odszkodowanie.

Jak ścigać dłużników za granicą?

Dochodzenie należności na drodze sądowej to ostateczny, ale często jedyny sposób na odzyskanie długu. Gdy zawodzi możliwość windykacji przedsądowej i polubownego odzyskania długu, sprawę skierować możemy do sądu. Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą? Doświadczony radca prawny nie zostawi nas bez pomocy. Obowiązujące przepisy i procedury międzynarodowe …

Jak poradzić sobie z kredytem we frankach szwajcarskich?

Uzyskanie kredytu we frankach oznaczało wyższą kwotę kredytu przy takiej samej zdolności kredytowej oraz dużo niższe raty. Wiązało się jednak również z ryzykiem, wynikającym przede wszystkim ze zmienności kursu waluty oraz z nieuczciwych zapisów, umieszczanych przez banki w zawieranych umowach. Czym dokładnie jest kredyt we frankach, dlaczego część banków była …

Windykacja przedsądowa – co to właściwie jest?

Zanim sprawa niespłaconego zadłużenia trafi do sądu, uruchamia się procedurę windykacji przedsądowej. Ma ona na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania swoich zobowiązań i przypomnienie mu o grożących karach za uchylenie się od obowiązku zapłaty. Jak przebiega krok po kroku? Sprawdź w naszym wpisie!