Pełnię funkcję prawnika w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy podejrzanego lub oskarżonego lub pełnomocnika pokrzywdzonego. W głównej mierze zajmuję się obroną Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego. Zajmują również rolę reprezentanta w sporach z urzędami. Dążę do udowodnienia niewinności mocodawcy. Udzielam porad oraz opinii prawnych.

Rola prawnika w postępowaniach karnych

Rola prawnika w postępowaniach karnych to przede wszystkim kompleksowe doradztwo prawne oraz pomoc przy sporządzaniu odpowiednich dokumentów. Oferuję porady mogące zapobiec przeniesieniu sprawy do sądu. Wyjaśniam pisma urzędowe, otrzymane przez Klienta umowy i dokumenty, a także wystawiam opinie. Ustalam, czy możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności mojego Klienta. Dbam o jego interesy oraz czuwam nad przebiegiem postępowań.

Jako radcy prawnemu przysługuje mi pełne prawo do reprezentowania moich Klientów przed sądem. Najczęściej w charakterze obrońcy. Będąc adwokatem z wieloletnim doświadczeniem wiem, jak ważne jest aktywne śledzenie przebiegu sprawy. Już od samego początku postępowania, stawiam na nieprzerwany kontakt z Klientem oraz rozsądną współpracę z organami ścigania. Doświadczony prawnik wie, jak uniknąć niepotrzebnych przesłuchań oraz zminimalizować ryzyko zatrzymania Klienta. Niezwykle ważne jest pozyskiwanie informacji o aktualnym statusie postępowania. W momencie potencjalnego zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania, to obrońca zostaję głównym uprawnionym do reprezentowania swojego Klienta. W sytuacji wystawienia aktu oskarżenia, mecenas może rozpocząć działania, mające na celu umorzenie postępowania lub całkowite uniewinnienie swojego Klienta.