Kancelaria Radcy Prawnego świadczy porady prawne dla Frankowiczów. W imieniu klientów dochodzę zwrotu należnego świadczenia od banków, które stosowały klauzule niedozwolone oraz występuję do sądów w celu unieważnienia umowy kredytowej.

Pomoc Frankowiczom

Oferuję pomoc prawną Frankowiczom, która obejmuje szereg działań mających na celu ustalenie nieważności umowy, na podstawie którego można przystąpić do egzekwowania należności od banku lub skierowania sprawy do sądu. Dlatego w pierwszej kolejności umowę kredytu poddaję dokładnej analizie i sprawdzam, które zapisy mogą zostać uznane za nieważne. Następnie wdrażam rozwiązania, które będą dla klienta najbardziej korzystne i satysfakcjonujące. Pomoc Frankowiczom obejmuje:
• unieważnienie umowy kredytowej,
• zwrot spreadów,
• zwrot kosztów ubezpieczenia wkładu własnego,
• wyeliminowanie z umów indeksacji przy pozostawieniu oprocentowania opartego o Libor.

Unieważnienie umowy kredytowej

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązania w formie kredytu indeksowanego do CHF mają możliwość odzyskania należności od banków, z którymi podpisali umowy sprzeczne z art. 69 ust. 2 Prawa bankowego. Umowy tego typu nie określały jasno kwoty udzielonego kredytu. Różnice wynikały z przewalutowania kwoty wpłacanej w złotych polskich według kursu franka wskazanego w tabeli banku w dniu uruchomienia kredytu. W dokumencie nie wskazano więc jasnych wytycznych obejmujących kwoty i waluty kredytu, a także zasad i terminu spłaty zobowiązania, a tylko mechanizm, który wyjaśniał, w jaki sposób wpłacaną kwotę przeliczano ze złotych polskich na CHF. Tak sporządzona umowa jest niezgodna z prawem i może być powodem do unieważnienia kredytu – najkorzystniejszej i najczęściej wybieranej formy postępowania.