Każda osoba dąży do zgromadzenia jak największego majątku. W niektórych sytuacjach konieczne jest jednak jego podzielenie. Czasami wiąże się to z dość poważnymi sporami, uniemożliwiającymi porozumienie się poza sądem. Wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu. Sprawy majątkowe zazwyczaj dotyczą nieruchomości, takich jak grunty, domy czy mieszkania oraz ruchomości o większej wartości. Niekiedy postępowania prowadzi się również w obrębie prawa autorskiego i jego naruszenia.

Działam w zakresie spraw majątkowych, które często są związane ze sprawami rozwodowymi. Wówczas dochodzi do konieczności podzielenia dóbr zgromadzonych przez obie strony w trakcie małżeństwa. Znaczenie ma to, czy postępowanie orzeka o winie. Zwykle są to sprawy bardzo skomplikowane i delikatne, wymagające wzięcia pod uwagę wkładu poszczególnych osób w budowanie majątku, a także dobro ewentualnych małoletnich dzieci.

Sprawy majątkowe często dotyczą również spadków, zwłaszcza gdy dochodzi do komplikacji związanych z uczciwym podziałem dóbr. Zajmuję się doradzaniem oraz reprezentowaniem Klientów w sądach. Podchodzę do każdej sprawy empatycznie, co ma ogromne znaczenie w przypadku postępowań związanych m.in. z rozpadem rodziny. Pomagam zgromadzić odpowiednie dowody, niezbędne do prawidłowego wyliczenia należnej części majątku. W ten sposób można rozwiązać spór i uczciwie podzielić dobra.