Kiedy warto korzystać z usług radcy prawnego?

Radca prawny służy pomocą w kwestiach związanych z prawem. Mogą być to sprawy cywilne, rodzinne, karne i inne. Co ważne, według nowych przepisów radca prawny może również reprezentować klienta przed sądem, jako obrońca w procesach karnych, karnoskarbowych oraz rodzinnych.

Jak poradzić sobie z kredytem we frankach szwajcarskich?

Uzyskanie kredytu we frankach oznaczało wyższą kwotę kredytu przy takiej samej zdolności kredytowej oraz dużo niższe raty. Wiązało się jednak również z ryzykiem, wynikającym przede wszystkim ze zmienności kursu waluty oraz z nieuczciwych zapisów, umieszczanych przez banki w zawieranych umowach. Czym dokładnie jest kredyt we frankach, dlaczego część banków była …

Windykacja przedsądowa – co to właściwie jest?

Zanim sprawa niespłaconego zadłużenia trafi do sądu, uruchamia się procedurę windykacji przedsądowej. Ma ona na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania swoich zobowiązań i przypomnienie mu o grożących karach za uchylenie się od obowiązku zapłaty. Jak przebiega krok po kroku? Sprawdź w naszym wpisie!