Choć oba te zawody zajmują się sprawami prawnymi, to bardzo często w różny sposób i w różnych obszarach. W związku z tym warto bliżej przyjrzeć się temu, czym dokładnie zajmuje się radca prawny, a czym adwokat, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Zakres obowiązków radcy prawnego

Głównym celem działalności radcy prawnego jest doradztwo prawne dla klientów indywidualnych oraz dla podmiotów gospodarczych. Radca prawny może reprezentować swojego klienta przed sądami i innymi organami administracyjnymi oraz sądowymi. Jego działalność charakteryzuje się tym, że skupia się głównie na obszarach prawa cywilnego, handlowego, pracowniczego czy administracyjnego.

W zakresie obowiązków radcy prawnego należy doradzanie klientom w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zakładania spółek, ich przekształcania oraz likwidowania. Radca prawny współpracuje również z przedsiębiorcami w zakresie umów międzynarodowych, analizy przepisów prawa oraz sporządzania wniosków o rejestrację znaków towarowych czy patentów. Ponadto radca prawny, np. ze Śląska, może reprezentować klienta w sprawach związanych z prawem pracy, jak również w sporach z organami administracji publicznej.

Zawód radcy prawnego jest ściśle uregulowany prawnie, a osoba ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych musi spełnić określone kryteria, takie jak ukończenie studiów prawniczych, odbycie aplikacji radcowskiej oraz zdanie egzaminu radcowskiego.

Rola i kompetencje adwokata

Adwokat to także prawnik, który może reprezentować swojego klienta w sprawach karnych, cywilnych oraz administracyjnych przed sądami i innymi organami państwa. Głównym celem działalności adwokata jest obrona praw osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz udzielanie porad prawnych.

Kształtowanie się zawodu adwokata wiąże się z ukończeniem studiów prawniczych, odbyciem aplikacji adwokackiej oraz zdaniem egzaminu adwokackiego. Adwokat ma uprawnienia do pełnej reprezentacji swoich klientów we wszystkich sprawach, niezależnie od ich charakteru. W praktyce oznacza to, że adwokat może reprezentować klienta zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami ścigania czy organami ochrony konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *