Oferuję kompleksowe usługi prawne w Tychach i na Śląsku. Usługi prawne w Kancelarii obejmują pomoc, doradztwo, sporządzanie pism procesowych, a także prowadzenie postępowań sądowych. W zakresie moich kompetencji znajduje się reprezentacja Klientów przed sądami i innymi organami prawa, a także pomoc w odzyskiwaniu długów, ubieganiu się o należne odszkodowanie powypadkowe lub spowodowane błędem lekarskim. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe w Tychach, a także procesy o alimenty. Zdobyta przeze mnie wiedza prawnicza i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwalają mi również na windykację należności, której podejmuję się na terenie całej Unii Europejskiej.

Zakres usług prawniczych w Tychach

W ramach usług prawniczych w Tychach oferuję nie tylko wskazanie sposobu postępowania, ale również przejęcie za Klienta obowiązków związanych z przygotowywaniem i składaniem odpowiednich pism procesowych. Zajmuję się także prowadzeniem Klientów w postępowaniach sądowych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomagam Klientom, którzy potrzebują porady lub poprowadzenia postępowania sądowego z zakresu prawa rodzinnego. Siedziba Kancelarii znajduje się w Tychach, ale oferuję również porady prawne w Mikołowie oraz innych miejscowościach na terenie województwa śląskiego.

Dotyczą one:

 • pozwów o rozwód lub separację,
 • ubiegania się o alimenty,
 • ubiegania się o podział majątku,
 • wniosków w sprawach o opiekę i kuratelę nad dziećmi,
 • odzyskania długów.

HPrawo cywilne

W zakres świadczonych przeze mnie usług prawnych w Tychach wchodzi także prowadzenie postępowań z zakresu prawa cywilnego, takich jak:

 • regulacja stosunków między osobami fizycznymi i prawnymi;
 • prowadzenie postępowań o zapłatę,
 • dochodzenie praw z tytułu naruszenia dóbr majątkowych i osobistych,
 • prowadzenie postępowań w związku z nadużyciami w pracy,
 • windykacja należności na skalę międzynarodową,
 • odzyskiwanie długów za granicą,

Świadczę również porady prawne dla frankowiczów w Tychach  oraz prowadzę postępowania sądowe przeciwko bankom.

Prawo karne

Zajmuję się również obroną Klientów w sprawach sądowych, z zakresu prawa karnego:

 • reprezentowanie przed sądem i urzędami,
 • udowadnianie niewinności,
 • udzielanie porad i opinii prawnych.

Prawo odszkodowawcze

Egzekwuję należności z tytułu:

 • błędu lekarskiego,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela,
 • wypadku komunikacyjnego lub w miejscu pracy,
 • odniesienia szkody na zdrowiu.

Upadłość konsumencka

Reprezentuję Klientów, którzy chcą zgłosić upadłość konsumencką:

 • egzekwuję przed sądem redukcję lub całkowite umorzenie zobowiązań, dowodząc ich niewypłacalności;
 • udzielam pomocy w wykupie należności.

Prawo spadkowe

Udzielam porady prawnej Klientom, którzy ubiegają się o spadek po bliskiej osobie:

 • prowadzę sprawy o podział majątku spadkowego,
 • egzekwuję prawo do należnego spadku,
 • pomagam zrzec się obowiązków majątkowych po śmierci osoby zobowiązanej do zapłaty.

Wynagrodzenie za świadczone przeze mnie usługi prawnicze ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i zawiłości sprawy, a także jego możliwości finansowych. W razie jakichkolwiek pytań, chęci umówienia się na spotkanie oraz udzielenia porad – zapraszam do kontaktu.

Szerokie spektrum usług prawniczych w Tychach

W mojej ofercie znajdują się rozmaite usługi prawnicze w Tychach, dotyczące różnych postępowań – m.in. tych prowadzonych pomiędzy małżonkami, bliskimi członkami rodziny czy konsumentami a przedsiębiorstwami.

Zajmuję się reprezentowaniem Klientów w różnych sprawach, z zakresu:

 • prawa odszkodowawczego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa majątkowego,
 • prawa karnego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa konsumenckiego.

Oprócz tego pomagam Klientom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przed złożeniem odpowiednich pozwów i innych dokumentów analizuję sytuację i doradzam odnośnie najlepszego rozwiązania w danym przypadku. Usługi prawnicze obejmują bowiem m.in. pomoc w razie wątpliwości, jakie kroki warto podjąć i czy dany Klient ma szansę na powodzenie w sądzie. Jeśli istnieje opcja uzyskania odszkodowania czy korzystnego podziału majątku, przygotowuję dokumenty zgodne z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wzorami.

Świadczę fachowe usługi prawne w Tychach i na Śląsku. Dzięki temu docieram również do Klientów z okolicznych miejscowości. Stale poszerzam swoją wiedzę, dzięki czemu mogę dostosowywać podejmowane działania do zmieniającego się prawa. Mam wieloletnie doświadczenie w branży i dziesiątki przebytych postępowań na swoim koncie. Dlatego wiem, jak przedstawiać interesy Klienta w sądzie oraz jakie dowody należy zebrać w związku z konkretną sprawą. Cechuję się empatią, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku postępowań rodzinnych.

Oprócz tego pomagam Klientom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przed złożeniem odpowiednich pozwów i innych dokumentów analizuję sytuację i doradzam odnośnie najlepszego rozwiązania w danym przypadku. Usługi prawnicze obejmują bowiem m.in. pomoc w razie wątpliwości, jakie kroki warto podjąć i czy dany Klient ma szansę na powodzenie w sądzie. Jeśli istnieje opcja uzyskania odszkodowania czy korzystnego podziału majątku, przygotowuję dokumenty zgodne z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wzorami.

Świadczę usługi prawne w Tychach. Dzięki temu docieram również do Klientów z okolicznych miejscowości. Stale poszerzam swoją wiedzę, dzięki czemu mogę dostosowywać podejmowane działania do zmieniającego się prawa. Mam wieloletnie doświadczenie w branży i dziesiątki przebytych postępowań na swoim koncie. Dzięki temu wiem, jak przedstawiać interesy Klienta w sądzie oraz jakie dowody należy zebrać w związku z konkretną sprawą. Cechuję się empatią, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku postępowań rodzinnych.