Usługi prawne w Kancelarii Radcy Prawnego obejmują pomoc, doradztwo, sporządzanie pism procesowych, a także prowadzenie postępowań sądowych. W zakresie moich kompetencji znajduje się reprezentacja Klientów przed sądami i innymi organami prawa, a także pomoc w odzyskiwaniu długów, ubieganiu się o należne odszkodowanie powypadkowe lub spowodowane błędem lekarskim.
Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe, a także procesy o alimenty. Zdobyta przeze mnie wiedza prawnicza i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwalają mi również na windykację należności, której podejmuję się na terenie całej Unii Europejskiej.

Zakres usług prawnych

Jako doradca prawny oferuję nie tylko wskazanie sposobu postępowania, ale również przejęcie za Klienta obowiązków związanych z przygotowywaniem i składaniem odpowiednich pism procesowych. Zajmuję się także prowadzeniem Klientów w postępowaniach sądowych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomagam Klientom, którzy potrzebują porady prawnej lub poprowadzenia postępowania sądowego z zakresu prawa rodzinnego. Dotyczy to:

 • pozwów o rozwód lub separację,
 • ubiegania się o alimenty,
 • ubiegania się o podział majątku,
 • wniosków w sprawach o opiekę i kuratelę nad dziećmi,
 • odzyskania długów.

Prawo cywilne

W zakres świadczonych przeze mnie usług prawnych wchodzi także prowadzenie postępowań z zakresu prawa cywilnego, takich jak:

 • regulacja stosunków między osobami fizycznymi i prawnymi;
 • prowadzenie postępowań o zapłatę,
 • dochodzenie praw z tytułu naruszenia dóbr majątkowych i osobistych,
 • prowadzenie postępowań w związku z nadużyciami w pracy,
 • windykacja należności na skalę międzynarodową,
 • odzyskiwanie długów za granicą,

Świadczę porady prawne dla frankowiczów oraz prowadzę postępowania sądowe przeciwko bankom.

Prawo karne

Zajmuję się również obroną Klientów w sprawach sądowych, z zakresu prawa karnego:

 • reprezentowanie przed sądem i urzędami,
 • udowadnianie niewinności,
 • udzielanie porad i opinii prawnych.

Prawo odszkodowawcze

Egzekwuję należności z tytułu:

 • błędu lekarskiego,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela,
 • wypadku komunikacyjnego lub w miejscu pracy,
 • odniesienia szkody na zdrowiu.

Upadłość konsumencka

Reprezentuję klientów, którzy chcą zgłosić upadłość konsumencką:

 • egzekwuję przed sądem redukcję lub całkowite umorzenie zobowiązań, dowodząc ich niewypłacalności;
 • udzielam pomocy w wykupie należności.

Prawo spadkowe

Udzielam porady prawnej Klientom, którzy ubiegają się o spadek po bliskiej osobie:

 • prowadzę sprawy o podział majątku spadkowego,
 • egzekwuję prawo do należnego spadku,
 • pomagam zrzec się obowiązków majątkowych po śmierci osoby zobowiązanej do zapłaty.

Wynagrodzenie za świadczone przeze mnie usługi prawnicze ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i zawiłości sprawy, a także jego możliwości finansowych. W razie jakichkolwiek pytań, chęci umówienia się na spotkanie oraz udzielenia porad prawnych – zapraszam do kontaktu.

Usługi prawnicze w Tychach

Świadczę szerokie usługi prawnicze, dotyczące różnych postępowań – m.in. tych prowadzonych pomiędzy małżonkami, bliskimi członkami rodziny czy konsumentami a przedsiębiorstwami.

Zajmuję się reprezentowaniem Klientów w różnych sprawach, z zakresu:

prawa odszkodowawczego,
• prawa spadkowego,
prawa majątkowego,
• prawa karnego,
• prawa cywilnego,
• prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• prawa konsumenckiego.

Oprócz tego pomagam Klientom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przed złożeniem odpowiednich pozwów i innych dokumentów analizuję sytuację i doradzam odnośnie najlepszego rozwiązania w danym przypadku. Usługi prawnicze obejmują bowiem m.in. pomoc w razie wątpliwości, jakie kroki warto podjąć i czy dany Klient ma szansę na powodzenie w sądzie. Jeśli istnieje opcja uzyskania odszkodowania czy korzystnego podziału majątku, przygotowuję dokumenty zgodne z obowiązującym prawem oraz przyjętymi wzorami.

Świadczę usługi prawne w Tychach. Dzięki temu docieram również do Klientów z okolicznych miejscowości. Stale poszerzam swoją wiedzę, dzięki czemu mogę dostosowywać podejmowane działania do zmieniającego się prawa. Mam wieloletnie doświadczenie w branży i dziesiątki przebytych postępowań na swoim koncie. Dzięki temu wiem, jak przedstawiać interesy Klienta w sądzie oraz jakie dowody należy zebrać w związku z konkretną sprawą. Cechuję się empatią, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku postępowań rodzinnych.