Oferta

Usługi prawnicze

Usługi prawnicze w Kancelarii Radcy Prawnego obejmują pomoc i doradztwo, sporządzanie pism procesowych, a także prowadzenie postępowań sądowych. W zakresie moich kompetencji znajduje się reprezentacja klientów przed sądami i innymi organami prawa, a także pomoc Frankowiczom, pomoc w odzyskiwaniu długów, ubieganiu się o należne odszkodowanie powypadkowe lub spowodowane błędem lekarskim. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe, a także procesy o alimenty, skutecznie je egzekwując. Posiadana przeze mnie wiedza prawnicza i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala mi także na windykację należności, której podejmuję się na terenie całej Unii Europejskiej.

Doradztwo prawne

Zajmuję się doradztwem prawnym, które koncentruje się na problemie klienta oraz poszukiwaniu rozwiązań, które będą zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz oczekiwaniami i potrzebami klienta. Doradztwo prawne nie jest spełnianiem obietnic – uświadamiam klientów, jakie szanse mają na pozytywne dla nich zakończenie sprawy. Jednocześnie zapewniam:
• stały kontakt,
• wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zagadnienia dotyczące sprawy,
• obszerne wyjaśnienia na temat zaproponowanego rozwiązania,
• szybką reakcję na każdą zmianę w procesie.

Zakres usług

Specjalizuję się w wielu sprawach z zakresu różnych dziedzin prawa. Jako doradca prawny oferuję nie tylko wskazanie sposobu postępowania, ale również przejęcie za klienta obowiązków związanych z przygotowywaniem i składaniem odpowiednich pism procesowych. Zajmuję się też prowadzeniem klientów w postępowaniach sądowych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomagam klientom, którzy potrzebują porady prawnej lub prowadzenia postępowania sądowego z zakresu prawa rodzinnego, to znaczy:
• chcą złożyć pozew o rozwód lub separację,
• domagają się alimentów od partnera,
• ubiegają się postępowania w sprawie podziału majątku,
• chcą złożyć wniosek w sprawie opieki i kurateli nad dziećmi,
• żądają odzyskania długu.

Prawo cywilne

W zakresie moich obowiązków znajduje się także prowadzenie postępowań z zakresu prawa cywilnego, takich jak:
• prowadzenie postępowań sądowych przeciwko Bankom, w tym w zakresie tzw. Umów „frankowych”,
• regulacja stosunków między osobami fizycznymi i prawnymi;
• prowadzenie postępowań o zapłatę,
• dochodzenie praw z tytułu naruszenia dóbr majątkowych i osobistych,
• prowadzenie postępowań w związku z nadużyciami w pracy,
• windykacja należności na skalę międzynarodową,
• odzyskiwanie długów za granicą.

Prawo karne

Jako prawnik zajmuję się też obroną klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego:
• reprezentuję klientów przed sądem i urzędami, udowadniając ich niewinność,
• udzielam fachowych porad i opinii prawnych.

Prawo odszkodowawcze

Skutecznie egzekwuję należności, które należą się klientowi z tytułu:
• błędu lekarskiego,
• odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela,
• wypadku komunikacyjnego oraz w miejscu pracy,
• odniesienia szkody na zdrowiu.

Upadłość konsumencka

Reprezentuję klientów, którzy chcą zgłosić upadłość konsumencką:
• egzekwuję przed sądem redukcję lub całkowite umorzenie zobowiązań, dowodząc ich niewypłacalności;
• udzielam pomocy w wykupie należności.

Prawo spadkowe

Udzielam pomocy prawnej osobom, które ubiegają się o spadek po bliskiej osobie:
• prowadzę sprawy o podział majątku spadkowego,
• skutecznie egzekwuję prawo do należnego spadku,
• pomagam zrzec się obowiązków majątkowych po śmierci osoby zobowiązanej do zapłaty.
Wynagrodzenie za świadczone przeze mnie usługi prawnicze ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, w zależności od rodzaju i zawiłości sprawy, a także jego możliwości finansowych. W razie jakichkolwiek pytań, chęci umówienia się na spotkanie oraz udzielenia porad prawnych zapraszam do kontaktu.