Oferta

Prowadzenie spraw sądowych i kompleksowa pomoc prawna
Radca Prawny Katarzyna Szczygieł

 

Jako wykwalifikowany
prawnik
 z wieloletnim doświadczeniem, oferuję kompletną pomoc i doradztwo prawnesporządzanie różnego rodzaju pism procesowychskargodwołań  i zażaleń oraz prowadzenie postępowań sądowych. W zakresie moich kompetencji znajduje się też godna reprezentacja Klientów  przed sądami i innymi organami prawa. Skuteczna pomoc prawna, którą świadczę, obejmuje także pomoc „Frankowiczom”a także pomoc w odzyskiwaniu długów, ubieganiu się o należne odszkodowanie powypadkowe  lub spowodowane błędem lekarskim. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe, a także procesy o alimenty, skutecznie je egzekwując. Posiadana przeze mnie wiedza prawnicza pozwala mi także na windykację należności, której podejmuję się na terenie całej Unii Europejskiej.

Moja
kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach z zakresu:

Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Pomagam Klientom, którzy potrzebują porady prawnej lub prowadzenia postępowania sądowego z zakresu prawa rodzinnego, to znaczy:

  • Chcą złożyć pozew o rozwód lub separację ;
  • Domagają się alimentów od partnera ;
  • Ubiegają się postępowania w sprawie podziału majątku ;
  • Chcą złożyć wniosek w sprawie opieki i kurateli nad dziećmi ;
  • Żądają odzyskania długu  od członka rodziny

Prawa cywilnego

W zakresie moich obowiązków znajduje się także prowadzenie postępowań z zakresu prawa cywilnego, takich jak:

  • Prowadzenie postępowań sądowych przeciwko Bankom, w tym w zakresie tzw. Umów „frankowych”
  • Regulacja stosunków  między osobami fizycznymi i prawnymi;
  • Prowadzenie postępowań o zapłatę ;
  • Dochodzenie praz z tytułu naruszenia dóbr majątkowych i osobistych ;
  • Prowadzenie postępowań w związku z nadużyciami w pracy ;
  • Windykacja należności na skalę międzynarodową ;
  • Odzyskiwanie długów za granicą

Prawa karnego

Zajmuję się też obroną Klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego :

  • Reprezentuję Klientów  przed sądem i urzędami, udowadniając ich niewinność;
  • Udzielam fachowych porad i opinii prawnych ;

Prawa odszkodowawczego

Skutecznie egzekwuję należności, które należą się Klientowi z tytułu:

  • Błędu lekarskiego;
  • Odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela,
  • Wypadku komunikacyjnego oraz w miejscu pracy;
  • Odniesienia szkody na zdrowiu

Upadłości konsumenckiej

Reprezentuję Klientów, którzy chcą zgłosić upadłość konsumencką :

Prawa spadkowego

Udzielam pomocy prawnej osobom, które ubiegają się o spadek po bliskiej osobie :

  • Prowadzę sprawy o podział majątku spadkowego ;
  • Skutecznie egzekwuję prawo do należnego spadku ;
  • Pomagam zrzec się obowiązków majątkowych  po śmierci osoby zobowiązanej do zapłąty

Wynagrodzenie za udzielaną przeze mnie pomoc prawną  ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i zawiłości sprawy, a także jego możliwości finansowych. W razie jakichkolwiek pytań, umówienia się na spotkanie oraz odnośnie porad prawnych, zapraszam do kontaktu.