Zajmuję się doradztwem prawnym, które koncentruje się na problemie Klienta oraz poszukiwaniu rozwiązań, które będą zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Doradztwo prawne nie jest spełnianiem obietnic, a uświadamianiem Klienta, jakie szanse ma na pozytywne zakończenie sprawy. Dbam o stały kontakt oraz jasną komunikację. Gwarantuję systematyczną pomoc prawną oraz sprawne reakcje na zmiany w toczącym się postępowaniu.

Obowiązki doradcy prawnego

Doradca prawny przede wszystkim powinien skupiać się na problemach Klientów. Przegląd dostarczonych dokumentów oraz systematyczna weryfikacja przepisów, umożliwiają mu jak najszybsze rozwiązanie kwestii spornych. Klient ma prawo oczekiwać doradztwa nie tylko prawnego, ale także biznesowego. Oferuję taką pomoc również przedsiębiorcom, którzy niejednokrotnie potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Jako prawnik posiadający wszechstronną wiedzę, jestem gotowa zapewnić stabilność prawną, ochronę poufności, a także optymalizację zysków. Oferowane przeze mnie doradztwo prawne to także reprezentowanie osób prywatnych i przedsiębiorców, w potencjalnych sporach z wszelkimi organami administracji publicznej oraz instytucjami finansowymi.

Zapewniam pomoc prawną z zakresu prawa: rodzinnego, opiekuńczego, cywilnego, odszkodowawczego, karnego oraz spadkowego. Świadczę pomoc także w przypadku upadłości konsumenckiej.