Pomagam Klientom, którzy potrzebują porady prawnej lub poprowadzenia postępowania sądowego z zakresu prawa rodzinnego. Dotyczy to:

• pozwów o rozwód lub separację,
• ubiegania się o alimenty,
• ubiegania się o podział majątku,
• wniosków w sprawach o opiekę i kuratelę nad dziećmi,
• odzyskania długów.

Sprawy rozwodowe – Tychy

Specjalizuję się zwłaszcza w sprawach rozwodowych. Pomagam przygotować niezbędne pozwy, które są następnie składane w sądzie. Dbam o to, by ich treść była zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami i wzorami zatwierdzonymi przez instytucję. Uczestniczę m.in. w sprawach z orzekaniem o winie.

Sprawy rozwodowe bardzo często mają dość szeroki zakres, zwłaszcza gdy małżeństwo dysponuje wspólnym majątkiem lub ma małoletnie dzieci. Wówczas konieczne jest podzielenie środków oraz ustanowienie władzy rodzicielskiej. Działania specjalistów w trakcie postępowań z zakresu prawa rodzinnego często dotyczą również kwestii alimentów na dziecko.

Podczas postępowań z zakresu prawa rodzinnego niezwykle istotna jest delikatność. Często takie sprawy wiążą się bowiem z dość dużymi emocjami. Profesjonalista wie, jak prawidłowo podejść do Klienta, zwłaszcza gdy całe postępowanie dotyczy również małoletnich. Dysponuję empatią, która pozwala na wsparcie jednego z małżonków, a jednocześnie odciążenie go z konieczności samodzielnego składania dokumentów czy występowania w sądzie.

Zajmuję się również prawem odszkodowawczym czy konsumenckim. Mam szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie. Brałam udział w licznych sprawach sądowych, a na co dzień udzielam także porad. Pomagam tworzyć pisma oraz reprezentuje moich Klientów w sądzie. Działam w Tychach, dlatego docieram zarówno do osób z tego miasta, jak i Katowic czy Mikołowa.