Reprezentuję klientów, którzy chcą zgłosić upadłość konsumencką:

  • egzekwuję przed sądem redukcję lub całkowite umorzenie zobowiązań, dowodząc ich niewypłacalności;
  • udzielam pomocy w wykupie należności.

Kiedy ogłasza się upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest ogłaszana przede wszystkim w sytuacji, gdy dana osoba nie ma środków ani możliwości ich pozyskania, by opłacić zaciągnięte zobowiązania. Taka opcja dotyczy jedynie konsumentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Istnieje szereg zasad stwierdzających, czy dana osoba może ogłosić upadłość konsumencką.

Trzeba jednak pamiętać, że do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest wykazanie, że zwiększający się stopień niewypłacalności nie jest winą danej osoby. Nie może wiec to nastąpić w wyniku niechęci do pracy czy własnych zaniedbań. Zazwyczaj przyczyną niewypłacalności jest:

  • utracenie pracy,
  • uszczerbek na zdrowiu niepozwalający na podjęcie pracy,
  • zaciąganie kolejnych zobowiązań w trakcie niewypłacalności.

O uznaniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd. Z tego powodu tak ważne jest złożenie odpowiednich dokumentów, pozwalających na rozpoczęcie postępowania. Upadłość konsumencka jest ściśle powiązana z prawem majątkowym, a zwłaszcza długami.

Konsument może skorzystać z prawa ogłoszenia upadłości w dowolnym momencie, jednak ostateczna decyzja zależy od sądu. Przed złożeniem dokumentów warto jednak sprawdzić, czy nie istnieją przesłanki, które uniemożliwiają skorzystanie z takiej opcji. Z tego powodu warto skontaktować się z radcą prawnym, który doradzi, a w razie konieczności przygotuje odpowiednie pisma i będzie reprezentować Klienta w sądzie.