Katarzyna Szczygieł

Kancelaria Radcy Prawnego w Tychach

Kancelaria Radcy Prawnego w Tychach oferuje doradztwo i obsługę prawną klientom indywidualnym, którzy szukają rozwiązań w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i rodzinnego, a także prawa podatkowego i prawa pracy. Specjalizuję się w świadczeniu porad prawnych dla frankowiczów. Radca prawny dysponuje również wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących prawa gospodarczego, handlowego i administracyjnego.

Skuteczna pomoc prawna

Do każdej z powierzonych mi spraw podchodzę z jednakowym – wysokim zaangażowaniem. Moje działania rozpoczynają się od zapoznania się z problemem klienta oraz z dostarczonymi przez niego dokumentami, mogącymi stanowić ważny dowód w sprawie. Następnie skrupulatnie analizuję problem klienta i szukam rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla klienta, i jednocześnie które przełożą się na pomyślne zakończenie sprawy. Dzięki temu efektywność prowadzonych przeze mnie spraw i postępowań sądowych znacznie wzrasta, co przekłada się na zaufanie i zadowolenie klientów. W swojej pracy stawiam na uczciwość wobec klienta, dlatego zawsze rzetelnie informuję go o szansach powodzenia w prowadzonej sprawie. Całościowo zapoznaję klienta z planowanym przeze mnie planem postępowania i skrupulatnie go realizuję.
W swojej pracy wykorzystuję obszerną wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa, a także wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia licznych spraw. Jednocześnie skrupulatnie wykonuję obowiązek stałego doskonalenia zawodowego.
Kancelarie Radców Prawnych zobowiązane są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z etyką zawodową. Jako radca prawny przestrzegam wszystkich zasad wynikających z tego obowiązku. Zapewniam zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które powierzy mi klient.

Zakres kompetencji radcy prawnego

Świadczona pomoc prawna obejmuje reprezentację klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych a także udzielanie wyczerpujących porad prawnych w zakresie wielu gałęzi prawa. Zajmuję się także świadczeniem usług windykacyjnych na skalę międzynarodową. Przygotowuję również dokumentację niezbędną do prowadzenia spraw. Pisma procesowe obejmują pozwy do sądów, apelacje, odwołania, a także inne wnioski i zażalenia. Sporządzam opinie prawne, projekty umów – biorę udział w negocjacjach i zawieraniu ugód wspierając stanowisko klienta w dążeniu do najkorzystniejszego wyniku sprawy. Oferta kancelarii obejmuje kompleksową obsługę prawną. Specjalizuję się w sprawach:
• Majątkowych; o podział majątku, odzyskiwanie należności, spadku, dot. ZUS, prawa pracy,
• Gospodarczych; prowadzeniu postępowań o zapłatę, odszkodowawczych,
• Rodzinnych; reprezentacji w sprawach o rozwód, alimenty, opiekę i kontakty z dzieckiem,
• Karnych; występowaniu w imieniu pokrzywdzonych a także jako obrońca.,
• Upadłościowych; pomagam klientom „zacząć życie od nowa – bez długów”.