Katarzyna Szczygieł


Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Szczygieł w Tychach

Kancelaria Radcy Prawnego w Tychach oferuje doradztwo i obsługę prawną Klientom indywidualnym, którzy szukają rozwiązań w sprawach z zakresu prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, podatkowego oraz prawa pracy. Radca prawny dysponuje wiedzą i doświadczeniem, która pozwala mu na prowadzenie spraw sądowych, dotyczących prawa: gospodarczego, handlowego i administracyjnego.

Kancelarie Radców Prawnych zobowiązane są do wykonywania obowiązków zgodnie z etyką zawodową, każdorazowo z zachowaniem tajemnicy. W mojej Kancelarii Radcowskiej zawsze kieruję się dobrem oraz komfortem Klientów. Stawiam na profesjonalne porady prawne. Do każdej z powierzonych mi spraw podchodzę z wysokim zaangażowaniem.

Moje działania rozpoczynam od zapoznania się z problemem. Po wnikliwej rozmowie oraz zapoznaniu się z dokumentacją Klienta, skrupulatnie analizuję problem i szukam satysfakcjonujących rozwiązań, które przełożą się na pomyślne zakończenie sprawy. W swojej pracy stawiam na uczciwość wobec Klientów, dlatego zawsze rzetelnie informuję ich o szansach powodzenia w prowadzonych sprawach. Wykorzystuję obszerną wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Pomoc prawna świadczona w Kancelarii Radcowskiej

Kancelaria Radcowska świadczy pomoc prawną obejmującą reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz udzielanie porad prawnych z zakresu wielu gałęzi prawa. Radca prawny Katarzyna Szczygieł specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Poza tym zajmuję się świadczeniem usług windykacyjnych na skalę międzynarodową oraz przygotowywaniem pism procesowych, czy sporządzaniem opinii prawnych.

Kancelaria Radcowska Katarzyny Szczygieł w głównej mierze świadczy pomoc prawną z zakresu spraw:

 • gospodarczych: prowadzenie postępowań o zapłatę; odszkodowania;
 • rodzinnych: reprezentacja w sprawach o rozwód, alimenty, opiekę i kontakty z dzieckiem;
 • karnych: występowanie w imieniu pokrzywdzonych oraz jako obrońca;
 • upadłościowych: pomagam Klientom pozbyć się długów.

Radca prawny w Tychach i Katowicach

Moja kancelaria radcy prawnego znajduje się w Tychach. Dzięki temu świadczę usługi dla Klientów zarówno z tego miasta, jak i okolicznych miejscowości. Docieram również do osób, a nawet całych firm zlokalizowanych w Katowicach. Zajmuję się m.in. sprawami gospodarczymi, dlatego często współpracuję z przedsiębiorstwami. Z moich usług korzystają także mieszkańcy Mysłowic, Mikołowa oraz wielu mniejszych miejscowości.

Radca prawny zajmuje się m.in. reprezentowaniem Klientów w sądzie oraz sporządzaniem umów. Specjalista orientuje się w aktualnym prawie, które stale się zmienia. Dzięki temu może on sporządzić umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, co wpływa na przebieg wielu transakcji. Radcy prawni mogą uczestniczyć również w negocjacjach, pozwalając na szybsze wypracowanie ugody.

Radca prawny o szerokiej wiedze

Doradca prawny powinien stale aktualizować swoją wiedzę. Przepisy regularnie się zmieniają, dlatego tak ważne jest ciągłe szkolenie się i zapoznawanie z obowiązującym prawem. Jako radca prawny dbam o to, by działać zgodnie z aktualnymi wymaganiami. Stale poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje, co wpływa bezpośrednio na efekty mojej pracy. Dostosowuję układ tworzonych dokumentów do obowiązujących wymagań, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku pism składanych w sądach.

Zajmuję się doradztwem prawnym, które koncentruje się na problemie Klienta oraz poszukiwaniu rozwiązań, które będą zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Doradztwo prawne nie jest spełnianiem obietnic, a uświadamianiem Klienta, jakie szanse ma na pozytywne zakończenie sprawy. Dbam o stały kontakt oraz jasną komunikację. Gwarantuję systematyczną pomoc prawną oraz sprawne reakcje na zmiany w toczącym się postępowaniu.

Obowiązki doradcy prawnego

Doradca prawny przede wszystkim powinien skupiać się na problemach Klientów. Przegląd dostarczonych dokumentów oraz systematyczna weryfikacja przepisów, umożliwiają mu jak najszybsze rozwiązanie kwestii spornych. Klient ma prawo oczekiwać doradztwa nie tylko prawnego, ale także biznesowego. Oferuję taką pomoc również przedsiębiorcom, którzy niejednokrotnie potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Jako prawnik mający wszechstronną wiedzę, jestem gotowa zapewnić stabilność prawną, ochronę poufności, a także optymalizację zysków. Oferowane przeze mnie doradztwo prawne to także reprezentowanie osób prywatnych i przedsiębiorców, w potencjalnych sporach z wszelkimi organami administracji publicznej oraz instytucjami finansowymi.

Zapewniam pomoc prawną z zakresu prawa: rodzinnego, opiekuńczego, cywilnego, odszkodowawczego, karnego oraz spadkowego. Świadczę pomoc także w przypadku upadłości konsumenckiej.

Oferuję porady prawne z wielu dziedzin. W mojej Kancelarii Radcowskiej każdy Klient może dowiedzieć się m.in.: jakie przysługują mu prawa i obowiązki, czy jak uzyskać zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych. Do każdego Klienta podchodzę indywidualnie. Zapewniam, że mam znajomość aktualnych przepisów oraz śledzę wszelkie zmiany w ustawach. Każde moje działanie jest zgodne z obowiązującymi zasadami.

Zakres porad prawnych

Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, jestem w stanie pomóc Klientom z zakresu prawa: pracy, cywilnego, administracyjnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego. Dodatkowo specjalizuję się w pomocy frankowiczom. Każdy Klient otrzyma ode mnie szereg informacji na temat prawa odszkodowawczego, czy założenia działalności gospodarczej. Pomagam także w problemach związanych z upadłością konsumencką.

Jestem gotowa świadczyć porady z zakresu prawa polegające na:

 • informowaniu Klienta o jego prawach i obowiązkach, zgodnych z aktualnie panującymi przepisami,
 • doradztwie prawnym w zakresie problemów z prawem,
 • pomocy w sporządzeniu pism do m.in.: ZUS-u, prokuratury, pracodawcy, gminy itp,
 • analizie otrzymanych przez Klienta dokumentów, zawiadomień, umów itp.

Oferuję konsultacje prawne także w przypadku spraw wymagających postępowania przed sądem. Gwarantuję działania, których celem jest odciążenie mocodawcy. Udzielam pomocy także przedsiębiorcom oraz Klientom zawikłanym w problemy rodzinne.

Pomogę w sporządzeniu pism dotyczących:

 • zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych;
 • ustanowienia pełnomocnika z urzędu;
 • ustanowienia prawnika w postępowaniu sądowo- administracyjnym: adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Wczesne sięgnięcie po poradę prawną, może znacząco skrócić czas postępowania, a niekiedy nawet pozwolić uniknąć trafienia sprawy na drogę sądową.

Specjalizacje radcy prawnego

Moje wieloletnie doświadczenie w zawodzie radcy prawnego i zdobyta w tym czasie wiedza pozwalają mi na podejmowanie się prowadzenia różnego rodzaju spraw sądowych, a także reprezentację Klientów przed sądami i innymi organami prawa. Świadczę usługi prawne z wielu dziedzin. Moja Kancelaria mieści się w Tychach, jednakże korzysta z mojej pomocy także wielu Klientów z okolicznych miast: Katowic, Mysłowic czy Mikołowa.

Jako wykwalifikowany prawnik, prowadzę sprawy majątkowe, gospodarcze, rodzinne i wiele innych, współpracując z firmami windykacyjnymi, prawnikami oraz radcami prawnymi z całej Polski.

Specjalizuję się w szeroko pojętym doradztwie prawnym. Sporządzam opinie, projekty umów – biorę udział w negocjacjach i zawieraniu ugód, wspierając stanowisko Klienta w dążeniu do najkorzystniejszego wyniku sprawy.

Bardzo często osoby, które potrzebują pomocy prawnika, obawiają się wysokich kosztów usług. Dlatego moje wynagrodzenie ustalane jest adekwatnie do potrzeb i możliwości finansowych Klienta.