Katarzyna Szczygieł


Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Szczygieł w Tychach

Kancelaria Radcy Prawnego w Tychach oferuje doradztwo i obsługę prawną Klientom indywidualnym, którzy szukają rozwiązań w sprawach z zakresu prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, podatkowego oraz prawa pracy. Radca prawny dysponuje wiedzą i doświadczeniem, która pozwala mu na prowadzenie spraw sądowych, dotyczących prawa: gospodarczego, handlowego i administracyjnego.

Kancelarie Radców Prawnych zobowiązane są do wykonywania obowiązków zgodnie z etyką zawodową, każdorazowo z zachowaniem tajemnicy. W mojej Kancelarii Radcowskiej zawsze kieruję się dobrem oraz komfortem Klientów. Stawiam na profesjonalne porady prawne. Do każdej z powierzonych mi spraw podchodzę z wysokim zaangażowaniem.

Moje działania rozpoczynam od zapoznania się z problemem. Po wnikliwej rozmowie oraz zapoznaniu się z dokumentacją Klienta, skrupulatnie analizuję problem i szukam satysfakcjonujących rozwiązań, które przełożą się na pomyślne zakończenie sprawy. W swojej pracy stawiam na uczciwość wobec Klientów, dlatego zawsze rzetelnie informuję ich o szansach powodzenia w prowadzonych sprawach. Wykorzystuję obszerną wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Pomoc prawna świadczona w Kancelarii Radcowskiej

Kancelaria Radcowska świadczy pomoc prawną obejmującą reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz udzielanie porad prawnych z zakresu wielu gałęzi prawa. Radca prawny Katarzyna Szczygieł specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Poza tym zajmuję się świadczeniem usług windykacyjnych na skalę międzynarodową oraz przygotowywaniem pism procesowych, czy sporządzaniem opinii prawnych.

Kancelaria Radcowska Katarzyny Szczygieł w głównej mierze świadczy pomoc prawną z zakresu spraw:

  • gospodarczych: prowadzenie postępowań o zapłatę; odszkodowania;
  • rodzinnych: reprezentacja w sprawach o rozwód, alimenty, opiekę i kontakty z dzieckiem;
  • karnych: występowanie w imieniu pokrzywdzonych oraz jako obrońca;
  • upadłościowych: pomagam Klientom pozbyć się długów.