Egzekwuję należności z tytułu:

• błędu lekarskiego,
• odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela,
• wypadku komunikacyjnego lub w miejscu pracy,
• odniesienia szkody na zdrowiu,
• śmierci ubezpieczonego,
• wypadków w gospodarstwie rolnym,
• ukradzionego lub zniszczonego mienia,
• działań pracodawcy.

Odszkodowania mogą dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i właścicieli przedsiębiorstw. Niekiedy dochodzi do złożenia pozwu zbiorowego, zwłaszcza gdy doszło do nieuzasadnionego zwolnienia lub innego naruszenia ze strony pracodawcy. Zajmuję się zarówno doradzaniem w sprawach o odszkodowania, jak i występowaniem w trakcie postępowań. Przygotowuję m.in. pozwy, zgodne z obowiązującym prawem i schematem przyjętym przez sąd.

Działam w taki sposób, by uzyskać najkorzystniejszy wynik sprawy dla Klienta. Jednocześnie na samym początku współpracy oceniam szansę na uzyskanie odszkodowania w danym przypadku. Stale poszerzam swoją wiedzę, orientując się w ciągle zmieniających się przepisach.

Dlaczego warto powierzyć sprawę specjaliście?

Specjalista w zakresie prawa odszkodowawczego orientuje się w aktualnych przepisach, a także ma wieloletnie doświadczenie w branży. Dzięki temu może reprezentować Klienta w sposób świadomy i całkowicie obiektywny. Nie ulega emocjom, dlatego trzeźwo spogląda na sprawę i zgromadzone dowody. Cechuje się umiejętnością odpowiedniego przemawiania i przedstawiania interesów Klienta w korzystny sposób.

Bez względu na dokładny charakter sprawy skorzystanie z pomocy radcy prawnego pozwala na wyrównanie szans pomiędzy stronami. Dotyczy to również prawa konsumenckiego, dotyczącego zwykle sporów pomiędzy osobami prywatnymi i firmami. Podobnie jest również w sytuacji, gdy Klient ubiega się o wypłacenie odszkodowania od Ubezpieczyciela – zazwyczaj od dużego przedsiębiorstwa.