Prawo konsumenckie chroni konsumenta w gospodarce rynkowej. Sprawami z jego zakresu zajmuje się zwykle UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działa on w taki sposób, by zabezpieczyć interesy poszkodowanego konsumenta. Zazwyczaj postępowania tego typu dotyczą nieuczciwej konkurencji, a także wszelkiego rodzaju działań niedozwolonych, wykorzystywanych m.in. w promocji i sprzedaży.

Do radcy prawnego można udać się w celu uzyskania porady, czy w danej sytuacji doszło do naruszenia. Specjalista orientuje się w aktualnych przepisach, również tych dotyczących marketingu internetowego. Przygotuje także pozew, który następnie można złożyć w sądzie.

Sprawy z zakresu prawa konsumenckiego dotyczą relacji pomiędzy Klientami a przedsiębiorstwami. Mogą one obejmować m.in. zatajanie informacji, nieprzestrzeganie regulaminu lub konstruowanie go niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W niektórych postępowaniach można również podjąć współpracę z Rzecznikiem Praw Konsumenta.

W jakich sprawach działam?

Sprawy z zakresu prawa konsumenckiego mogą dotyczyć bardzo różnych spraw. Wśród nich pojawiają się np. takie przypadki:

  • kupno wadliwego samochodu z komisu,
  • wykrycie wad w zakupionym mieszkaniu od dewelopera,
  • niezachowanie warunków umowy przez biuro podróży,
  • niezgodność towaru z opisem w sklepach internetowych,
  • nieuczciwa konkurencja.

Prawo konsumenckie dotyczy więc zarówno zakupu towarów, jak i usług. Niekiedy postępowania tego typu mogą dotyczyć większej liczby osób. Zajmuję się również upadłościami konsumenckimi, ogłaszanymi w razie niemożliwości pokrycia zaciągniętych zobowiązań. Działam wszechstronnie, doradzając i reprezentując moich Klientów w sądzie.