Wygrana sprawa frankowa to dla wielu Polaków spełnienie marzeń o sprawiedliwości i uwolnienie od ciężaru wysokich rat kredytu we frankach szwajcarskich.

Rozliczenie z bankiem – co należy wiedzieć?

Po wygranej sprawie frankowej najważniejsze jest ustalenie, jakie dokładnie zmiany nastąpią w umowie kredytowej oraz w wysokości rat. Zgodnie z orzeczeniem sądu, bank powinien przeliczyć kredyt z waluty obcej na złote według kursu z dnia zawarcia umowy i od tej pory naliczać odsetki na podstawie stawki WIBOR. Następnie, należy ustalić, czy w wyroku sąd uwzględnił już naliczone przez bank odsetki za opóźnienia w spłacie kredytu oraz, czy kwota do zwrotu została właściwie obliczona przez bank. Ważne jest też, aby sprawdzić, czy instytucja finansowa uwzględniła ewentualne nadpłaty klienta i czy dokonała odpowiednich rozliczeń.

Koszty sądowe i zastępstwo procesowe

Po wygranej sprawie frankowej, oprócz rozliczenia z bankiem, klient musi również pamiętać o uregulowaniu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego. Zgodnie z polskim prawem, w przypadku wygranej, to bank powinien pokryć te koszty. Warto jednak sprawdzić, czy orzeczenie sądu precyzyjnie wskazuje na ten obowiązek i czy kwoty są prawidłowo określone. Jeżeli tak nie jest, można wystąpić do sądu z wnioskiem o uzupełnienie wyroku o brakujące dane. Ponadto konieczne może być wykazanie, że koszty poniesione przez klienta były uzasadnione i adekwatne do wartości przedmiotu sporu.

Wsparcie specjalistów

Rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie frankowej może być trudne do przeprowadzenia samodzielnie, zwłaszcza gdy klient nie posiada znajomości prawa bankowego i procesowego. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów – np. adwokata czy radcy prawnego, który udziela pomocy frankowiczom w Tychach. Eksperci dysponują niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem w prowadzeniu spraw frankowych i mogą pomóc w dogłębnym zrozumieniu wyroku sądu, jak również w negocjacjach z bankiem. Dzięki temu proces rozliczenia przebiegnie sprawniej i z korzyścią dla klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *