Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje kwestie stosunków między krewnymi, małżonkami, a także między rodzicami a dziećmi. Dotyczy praw i obowiązków zarówno opiekunów, jak i nieletnich. Obejmuje tym samym szeroki zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem najstarszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Jakich konkretnie spraw dotyczy? O tym w dzisiejszym artykule.

Przegląd spraw rodzinnych i opiekuńczych

Postępowania sądowe z zakresu prawa rodzinnego dotyczą spraw o rozwiązanie małżeństwa lub separację. Mogą obejmować także unieważnienie związku małżeńskiego oraz ustalenie jego nieistnienia. W związku z tym, że odnoszą się do kwestii rozwodowych, zalicza się do nich również sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny po rozpadzie małżeństwa. Wśród nich wymienia się:

  • ubieganie się o alimenty dla dzieci lub współmałżonka, ustalanie lub podwyższenie ich wysokości bądź wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • ustalenie lub zakazanie kontaktów z dziećmi nie tylko rodziców, ale też dziadków i innych krewnych,
  • ustalenie opieki nad małoletnimi, w tym także ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Oprócz tego w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego radca prawny ze Śląska udziela porad prawnych oraz prowadzi postępowania sądowe dotyczące m.in.: ustanawiania rozdzielności majątkowej i innych umów przedślubnych, ustanawiania lub zaprzeczania ojcostwa, zaprzeczenia macierzyństwa, przysposobienia lub rozwiązania przysposobienia, ogólnego postępowania w sprawach nieletnich, w tym ustalania kurateli oraz odzyskania długów od bliskich. Poza tym prawo rodzinne i opiekuńcze odnosi się również do zagadnień związanych ze zniesieniem współwłasności czy też odrzuceniem spadku lub dziedziczeniem majątku po osobie zmarłej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *