Jakie są skutki upadłości układowej?

Upadłość układowa to procedura, która ma celu doprowadzenie do przyjęcia sposobu restrukturyzacji zobowiązań dłużnika przez zgromadzenie wierzycieli, a następnie zatwierdzenie tego sposobu przez sąd. W praktyce oznacza to zawarcie układu z wierzycielami. Niestety rzeczywistość pokazuje, że rzadko kiedy takie spółki są w stanie przetrwać. Jednocześnie jest to realna szansa dla …

Co robić gdy ktoś chce wyłudzić od nas odszkodowanie?

Ostatnio coraz częściej usłyszeć można w mediach o tzw. metodach na stłuczkę, czyli próbach wyłudzenia odszkodowań. Niestety tego typu zdarzenia drogowe nie należą do rzadkości i każdy kierowca może stać się ofiarą przestępców. Chociaż rzecz jasna jest to oszustwo, to jednak ubezpieczyciele nierzadko wypłacają świadczenia. Jak się przed tym bronić? …

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Dziedziczenie ustawowe nie zawsze przebiega w sposób satysfakcjonujący dla osób, które chcą za życia rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci. Spadkodawca w testamencie może wskazać członków rodziny, którzy otrzymają spadek. Ma też możliwość wyłączenia kogoś z dziedziczenia. Na czym to polega? Kilka wskazówek w dalszej części wpisu.

Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

W polskim systemie prawnym zasadą jest wspólność majątkowa małżonków. Możliwe jest jednak ustalenie rozdzielności i podzielenie majątku – nie tylko w przypadku rozwodu, i nie tylko na drodze sądowej. Co należy wiedzieć? Oto podstawowe informacje o wspólności majątkowej, jej działaniu i dzieleniu majątku.

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

W momencie otwarcia spadku – to znaczy śmierci spadkodawcy – spadkobierca wchodzi w całość praw i obowiązków majątkowych zmarłego. To nie znaczy jednak, że może on od razu swobodnie rozporządzać nabytymi dobrami – konieczne jest wcześniejsze uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia.

Jaką pomoc prawną oferują frankowiczom kancelarie?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku dotyczący kredytów frankowych pozwolił kredytobiorcom dochodzić swoich praw przed sądami. Od tego momentu wiele osób, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich, zaczęło składać pozwy przeciwko bankom. Frankowicze, którzy chcą zmienić warunki umowy, mogą skorzystać z usług radcy prawnego.

Czy można unieważnić kredyt frankowy?

W latach 2006-2008 banki udzieliły prawie 500 tysięcy kredytów frankowych. Frank miał wtedy atrakcyjny kurs, a kredyty były nisko oprocentowane. Znacznie niżej niż kredyty w złotówkach. Po przeliczeniach rata w kredycie frankowym była dużo niższa niż rata w złotówkach. Banki zachęcały klientów do zaciągania kredytu właśnie w walucie szwajcarskiej. Przekazywano …

Czym radca prawny różni się od adwokata?

Radca prawny i adwokat to dwa zawody. Można zauważyć niwelowanie różnic między tymi profesjami. Aktualnie w regulacjach dotyczących zawodu radcy prawnego i adwokata, w zakresie do reprezentowania klientów przed sądami czy innymi organami administracyjnymi, niewiele się różnią. Te różnice są techniczne i nie mają dla klientów żadnego znaczenia. Wiele kancelarii …