Jaką pomoc prawną oferują frankowiczom kancelarie?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku dotyczący kredytów frankowych pozwolił kredytobiorcom dochodzić swoich praw przed sądami. Od tego momentu wiele osób, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich, zaczęło składać pozwy przeciwko bankom. Frankowicze, którzy chcą zmienić warunki umowy, mogą skorzystać z usług radcy prawnego.

Czy można unieważnić kredyt frankowy?

W latach 2006-2008 banki udzieliły prawie 500 tysięcy kredytów frankowych. Frank miał wtedy atrakcyjny kurs, a kredyty były nisko oprocentowane. Znacznie niżej niż kredyty w złotówkach. Po przeliczeniach rata w kredycie frankowym była dużo niższa niż rata w złotówkach. Banki zachęcały klientów do zaciągania kredytu właśnie w walucie szwajcarskiej. Przekazywano …

Czym radca prawny różni się od adwokata?

Radca prawny i adwokat to dwa zawody. Można zauważyć niwelowanie różnic między tymi profesjami. Aktualnie w regulacjach dotyczących zawodu radcy prawnego i adwokata, w zakresie do reprezentowania klientów przed sądami czy innymi organami administracyjnymi, niewiele się różnią. Te różnice są techniczne i nie mają dla klientów żadnego znaczenia. Wiele kancelarii …

Unieważnienie czy przewalutowanie kredytu we frankach – które rozwiązanie wybrać?

Kredyty frankowe wpędziły w kłopoty finansowe dziesiątki tysięcy Polaków. W dużej mierze stało się to za sprawą zawartych w umowach niedozwolonych klauzul, rażąco naruszających interesy klientów banków. Klauzule te mogą jednak stanowić podstawę do żądania unieważnienia kredytu lub jego przewalutowania.

Jakie klauzule abuzywne zawierają umowy frankowe?

Klauzule niedozwolone, nazywane także abuzywnymi, to zapisy umowy, które rażąco naruszają interesy klienta, stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami i nie zostały z klientem indywidualnie uzgodnione. Jeżeli zapis spełnia te warunki, sąd może uznać go za niewiążący. W Polsce o klauzulach abuzywnych mówi się w ostatnich latach głównie w jednym …

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na podział majątku?

Rozwód z orzeczeniem o winie związany jest najczęściej ze skomplikowanym i czasochłonnym postępowaniem, które dla rozstających się współmałżonków stanowi duże obciążenie. Dodatkowe komplikacje powoduje kwestia podziału majątku, która prowadzona jest w odrębnym procesie, a swój finał ma już po oficjalnym zakończeniu małżeństwa. Strony mogłyby oczywiście dojść do porozumienia w sprawach …

Czy roszczenia frankowiczów mogą ulec przedawnieniu?

Jak dziś wiemy, w wielu umowach dotyczących kredytów frankowych zawarto niedozwolone zapisy, które rażąco naruszały interesy kredytobiorców, stały w sprzeczności z dobrymi obyczajami i nie zostały z klientami banków uzgodnione. Zapisy te, nazywane klauzulami abuzywnymi, mogą stanowić podstawę do składania reklamacji, a nawet do całkowitego unieważnienia kredytu. Jednak umowy, o …

Na jaką pomoc prawną mogą liczyć frankowicze?

Tysiące Polaków popadło w finansowe tarapaty przez kredyty frankowe. Stało się tak za sprawą gwałtownej zmiany kursu franka, ale także przez zawarte w umowach frankowych klauzule abuzywne, rażąco naruszające interesy klientów banków. Zapisy te mogą stanowić podstawę do unieważnienia  umowy. Ale jak się przekonać, czy znalazły się one w konkretnej …

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej zwalnia ze zobowiązań na rzecz wierzycieli?

W ubiegłym roku ponad dwa miliony Polaków nie potrafiło spłacić swoich zobowiązań. Niestety, zdarza się tak, że ktoś bierze jeden kredyt, potem kolejny, a później wpada w kłopoty finansowe, gdy traci dobrą posadę albo kiedy pojawia się szereg nieoczekiwanych wydatków. Czy z takiej sytuacji jest jakieś wyjście? Owszem. Od 2009 …