Rozwody kojarzone są raczej mało przyjemnie, jako wydarzenia stresujące i wiążące się z dużym bagażem emocjonalnym. Niestety, w wielu sytuacjach są one jedynym słusznym rozwiązaniem. Powodów takiego obrotu spraw jest sporo. Sąd może udzielić rozwodu w sytuacji, kiedy stwierdzi całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Aby móc rozpocząć proces rozwodowy, konieczne jest złożenie przez jednego z małżonków pozwu rozwodowego.

Jakie elementy składają się na pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa się z kilku elementów. W zależności od tego, czy podczas rozwodu orzeka się o winie którejś ze stron, wygląd pozwu rozwodowego może się różnić. Aby był on przejrzysty i zawierał wszystkie niezbędne elementy, warto nawiązać współpracę z radcą prawnym, który pomoże przejść przez cały proces – od napisania pozwu rozwodowego, po zakończenie sprawy w sądzie.

Pierwszą informacją umieszczoną w pozwie jest nazwa i adres konkretnego sądu, do którego kierowany jest pozew. Następnie należy wskazać strony pozwu – podać takie dane osobowe  pozwanego i pozywającego. Kolejnym punktem jest tytuł. Jego brzmienie jest zależne od tego, czy rozwód jest z orzeczeniem o winie, czy też nie. Następnym elementem pozwu rozwodowego jest wskazanie żądania. W tej części może zostać określona osoba winna rozpadu małżeństwa. To również moment, w którym powód może wystosować prośbę o nieorzekanie o podziale majątku i winie. 

Uzasadnienie wniosku jest kolejnym istotnym elementem pozwu rozwodowego. W tej części umieszcza się dowody świadczące o winie jednej ze stron lub dokumenty tłumaczące powód rozpadu małżeństwa. W tej części mogą znaleźć się także najważniejsze informacje o świadkach, alimentach i podziale majątku. Ostatnim elementem jest podpis osoby pozywającej bądź jej prawnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *