Często spotykamy się z sytuacjami, że firma ubezpieczeniowa zaniża wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu, albo stwierdza, że wypłata odszkodowania w ogóle się nie należy. Znalazłeś się w takiej sytuacji? Przedstawiamy drogę postępowania, aby uzyskać należne odszkodowanie.

Jakie są pierwsze kroki w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia odszkodowania?

Pierwszym ruchem, jaki powinieneś wykonać, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, lub je zaniża, jest odwołanie do ubezpieczyciela. Warto od razu zebrać jak najwięcej argumentów przemawiających na Twoją korzyść, aby wykazać w odwołaniu, że podstawa wydania odmowy jest nieprawdziwa lub błędna. W tym celu dobrze jest skupić się przede wszystkim na argumentacji ubezpieczyciela i ją odeprzeć. Często już ten krok przynosi oczekiwane rezultaty, ale niestety zwykle dzieje się to w sytuacji kiedy odwołanie napisane jest odpowiednim językiem, z przywołaniem podstawy prawnej i faktycznej. Zakłady ubezpieczeniowe postępują czasem nieuczciwie i odrzucają odwołanie, jeśli widzą, że poszkodowany występuje w imieniu własnym. Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela masz dużo czasu, bo zwykle aż trzy lata od otrzymania stanowiska firmy ubezpieczeniowej, jednak nie warto zwlekać. Im szybciej złożysz taką reklamację, tym szybciej możesz liczyć na pozytywne zakończenie sprawy.

W jaki sposób Rzecznik Finansowy może pomóc w uzyskaniu odszkodowania?

Jeśli towarzystwo zaneguje Twoją reklamację, a Ty nadal uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy interweniuje jeśli wyczerpana została droga odwoławcza, zatem składając wniosek pamiętaj o dołączeniu kopii swojego odwołania, a najlepiej skopiuj i złóż całą korespondencję z ubezpieczycielem. Pamiętaj jednak o tym, że Rzecznik jest mediatorem i nie reprezentuje Twojego interesu – dąży jedynie do uzyskania zgodnego stanowiska stron. Podobnym rozwiązaniem jest złożenie do sądu wniosku o polubowne rozwiązanie sporu.

Kiedy występować na drogę sądową w sporze z ubezpieczycielem?

Jeśli ani odwołanie, ani działania Rzecznika nie przynoszą skutku, pozostaje Ci jedynie postępowanie przed sądem. Takie postępowania ciągną się niestety długo, ale jeśli nie ma innej możliwości, dają szansę na uzyskanie należnego Ci odszkodowania. W tym wypadku musisz też wziąć pod uwagę fakt, że zakłady ubezpieczeń korzystają z profesjonalnego wsparcia prawnego, więc Ty także powinieneś, jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś, zwrócić się o pomoc do specjalisty zajmującego się prawem odszkodowawczym. Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań i wiele wygranych spraw na koncie, dlatego serdecznie polecamy nasze usługi, jeśli nie możesz dojść do porozumienia ze swoim ubezpieczycielem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *