Dochodzenie należności na drodze sądowej to ostateczny, ale często jedyny sposób na odzyskanie długu. Gdy zawodzi możliwość windykacji przedsądowej i polubownego odzyskania długu, sprawę skierować możemy do sądu. Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą? Doświadczony radca prawny nie zostawi nas bez pomocy. Obowiązujące przepisy i procedury międzynarodowe ułatwiają dochodzenie należności, nie pozostawiając dłużnika bezkarnym. W celu wyegzekwowania należności możemy podjąć określone kroki prawne, o których warto wiedzieć. Jedną z możliwości ścigania dłużników za granicą jest wszczęcie procedury europejskiego nakazu zapłaty.

Europejski tytuł egzekucyjny sposobem na zagranicznych dłużników

Europejski tytuł egzekucyjny to zaświadczenie, które wydawane jest na wniosek wierzyciela w odniesieniu do wyroków lub orzeczeń. Jego uzyskanie równoznaczne z nadaniem odpowiedniego statusu orzeczeniu sądowemu umożliwia wszczęcie procedury dochodzenia spłaty należności od dłużnika przebywającego za granicą. Na mocy posiadanego zaświadczenia, w przypadku niewyegzekwowania należności od dłużnika wierzyciel może uruchomić procedurę komorniczą. Europejski tytuł egzekucyjny obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Danii umożliwia dochodzenie spłaty długu bez konieczności wszczynania dodatkowych postępowań. Inne możliwości dochodzenia należności na terytorium krajów Unii Europejskiej to również: wnioskowanie o europejski nakaz zapłaty oraz wszczęcie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. W wyborze optymalnego rozwiązania, jak również organizacji całości formalności pomoże Państwu kancelaria radcy prawnego w Tychach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *