Radca prawny służy pomocą w kwestiach związanych z prawem. Mogą być to sprawy cywilne, rodzinne, karne i inne. Co ważne, według nowych przepisów radca prawny może również reprezentować klienta przed sądem, jako obrońca w procesach karnych, karnoskarbowych oraz rodzinnych.

Doświadczony radca prawny pomaga w sporządzaniu niezbędnych pism procesowych. Jest to niezwykle przydatne, ponieważ nawet najmniejsze błędy w takim dokumencie mogą skutkować niepomyślnym rozpatrzeniem. Doradca prawny z naszej kancelarii udzieli wsparcia w odzyskiwaniu długów, odszkodowań oraz alimentów. Aktualnym, niezwykle ważnym problemem są również kredyty we frankach szwajcarskich. Radca może więc reprezentować frankowicza przed sądem i pomagać w dochodzeniu roszczeń.

Do radcy prawnego warto zwrócić się w problemach rodzinnych, związanych z rozwodem, podziałem majątku lub prawem do opieki nad dziećmi. Zadaniem specjalisty jest także pomoc w:

  • sprawach związanych ze spadkiem,
  • ogłoszeniu i udowodnieniu upadłości konsumenckiej,
  • regulacji stosunków pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi,
  • sprawach związanych z nadużyciami w miejscu pracy.

Kto może zostać radcą prawnym?

Wiele osób używa pojęcia radcy prawnego zamiennie z adwokatem. Choć te zawody są dość podobne, można między nimi zauważyć znaczącą różnicę. Adwokaci mogą wykonywać swoją profesję jedynie na podstawie działalności gospodarczej. Radca prawny nie musi, ale może ją założyć, wystarczające jest w tym przypadku zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.

Aby zostać radcą prawnym, niezbędne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku prawniczym. Kolejnym etapem ścieżki zawodowej jest aplikacja, która z założenia trwa 3 lata. Jej zadaniem jest praktyczne przygotowanie przyszłego radcy do wykonywania zawodu. Aplikacja jest zakończona egzaminem. Odbywa się on przed specjalną komisją, która jest powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Informacje o prawie do wykonywania zawodu radcy można sprawdzić w Krajowej Izbie Radców Prawnych lub izbie okręgowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *