Zanim sprawa niespłaconego zadłużenia trafi do sądu, uruchamia się procedurę windykacji przedsądowej. Ma ona na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania swoich zobowiązań i przypomnienie mu o grożących karach za uchylenie się od obowiązku zapłaty. Jak przebiega krok po kroku? Sprawdź w naszym wpisie!

Krok pierwszy, skontaktuj się z dłużnikiem

Pierwszy etap skutecznej windykacji przedsądowej to kontakt telefoniczny z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyn niemożności spłaty przez niego zadłużenia. W tym momencie należy ustalić planowany termin płatności. Jeśli dłużnik go nie dotrzyma wystosuj pierwsze przypomnienie o terminie płatności, czyli pierwsze wezwanie do zapłaty. W dniu planowanego doręczenia wezwania ponów telefon do dłużnika i spróbuj ustalić z nim kolejny termin płatności.

Krok drugi; wyślij kolejne wezwania do zapłaty

Dłużnik nie dotrzymał drugiego terminu płatności, czas zatem na drugie wezwanie do zapłaty, w którym należy opisać sankcje w przypadku braku reakcji i wskazać nowy termin zapłaty. Wezwanie takie warto wysłać nie tylko na adres firmowy, lecz również na adres domowy. Na tym etapie można dalej próbować kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie. Często okazuje się, że przekonującym argumentem do uregulowania należności jest deklaracja z naszej strony o odstąpieniu od naliczania odsetek za zwłokę. Bez względu na przebieg rozmowy, zażądaj od dłużnika uznania długu, czyli potwierdzenia na piśmie deklaracji o spłacie należności.

Krok trzeci; wystosuj przedsądowe wezwane do zapłaty

Jeśli mimo pisemnej deklaracji dłużnik nadal nie reguluje swoich długów, należy wysłać mu przedsądowe wezwane do zapłaty. W takim piśmie wskazuje się grożące mu koszty postępowania i definiuje ostateczny termin zapłaty. Możemy zapewnić dłużnika jednocześnie o możliwości odstąpienia od drogi sądowej jeśli ureguluje on dług lub przedstawi pełne zabezpieczenie wierzytelności.

Krok czwarty; wkroczenie na drogę sądową

Zdarza się, że dłużnicy są bardzo oporni i mimo licznych wezwań do zapłaty nie regulują oni swoich należności. Wówczas nieuniknione okazuje się wkroczenie na drogę sądową i wniesienie powództwa. Fakt złożenia pozwu zakomunikuj dłużnikowi; wyślij mu jego kopię, wskazując możliwość cofnięcia powództwa w przypadku zapłaty. W tym czasie możesz zacząć ustalać wysokość majątku dłużnika. Otrzymawszy z sądu tytuł wykonawcy wystosuj do dłużnika przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Warto przy tej okazji uświadomić mu, że wszczęcie egzekucji skutkuje zwiększeniem kosztów obsługi zadłużenia o piętnaście procent. Jeśli mimo to dłużnik nie reaguje, sporządź wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skieruj go do komornika.

Nasza kancelaria pomoże ci przejść przez całą procedurę windykacji przedsądowej i skutecznie odzyskać swoje długi, bez konieczności wchodzenia na uciążliwą drogę sądową!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *