Podziału majątku nie trzeba dokonywać na drodze sądowej. Możliwe jest uniknięcie rozpatrywania spraw majątkowych podczas rozprawy rozwodowej, co może znacząco przyśpieszyć bieg sprawy i dodatkowo zmniejszyć związany z rozwodem stres. Wyjaśniamy, w jaki sposób można podzielić majątek wspólny bez udziału sądu.

Czy podział majątku można przeprowadzić na drodze ugody?

Sąd nie zawsze zajmuje się podziałem majątku. Może tego dokonać na wniosek osoby wnoszącej pozew rozwodowy, gdy regulacja spraw majątkowych nie utrudni lub nie przedłuży postępowania rozwodowego. Ważne, aby we wniosku wskazać możliwy sposób podziału majątku, o czym często nie wiemy. Majątek można podzielić na drodze ugody zarówno w sądzie, jak i spisując odpowiednią umowę przed notariuszem lub decydując się na spisanie umowy ugody bez udziału osób trzecich. Trzeba jednak wiedzieć, że porada prawna pozwala uniknąć wielu błędów, a wsparcie radcy prawnego w tym przypadku okazuje się bezcenne. Ugoda w przypadku podziału majątku jest bardzo korzystnym pod względem oszczędności czasu, nerwów i kosztów związanych ze sprawą rozwodową rozwiązaniem. Małżonkowie nie są w stanie uniknąć trudnego doświadczenia podzielenia pomiędzy siebie składników majątku, jednak dla dobra własnego mogą to zrobić w sposób polubowny. Wpłynie to zarówno na samo postępowanie rozwodowe, jak i stosunki po zakończeniu małżeństwa.

Rozwód a podział majątku

Na etapie trwania małżeństwa, gromadzimy majątek wspólny. Wliczają się do niego wszystkie dobra, które nabywamy po ślubie, o ile nie została spisana umowa przedmałżeńska, czyli intercyza. Podział majątku jest jednym z etapów rozwodu, który powoduje szczególnie silne emocje. Jeszcze przed wystąpieniem na drogę sądową warto podjąć decyzję o tym, w jaki sposób małżonkowie podzielą się zgromadzonymi dobrami. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku rozwodu majątek dzielony jest po połowie, jednak w niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że jeden z małżonków otrzyma mniejszą część. Każda sprawa rozwodowa jest inna nie tylko pod względem przesłanek skłaniających do rozstania, ale także sytuacji majątkowej oraz udziałów małżonków w gromadzeniu majątku wspólnego. Z tego względu warto poradzić się eksperta i spróbować zawrzeć ugodę, która będzie korzystna dla każdej ze stron. Nasza Kancelaria Radców Prawnych udziela kompleksowych porad prawnych m.in. w kwestii regulacji spraw majątkowych. Pomagamy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, doradzając najlepsze z możliwych rozwiązań. Wspieramy naszych Klientów także na etapie postępowania sądowego, ułatwiając przejście przez trudną procedurę spraw rozwodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *