„Per procura” oznacza wykonywanie czynności prawnych w czyimś imieniu. Posiadając odpowiedni rodzaj upoważnienia, tzw. prokurę, można zawierać umowy i reprezentować przedsiębiorcę lub spółkę w sprawach urzędowych. Daje to przedsiębiorcy dużo swobody, oszczędza czas i w wielu przypadkach usprawnia prowadzenie firmy. Dla kogoś, kto styka się z tym pojęciem po raz pierwszy, prokura może się wydawać czymś skomplikowanym i trudnym do załatwienia. W istocie jednak można łatwo zrozumieć jej zasady i otworzyć się na korzyści, które ze sobą niesie. Zwykle prokurentem ustanawia się osobę, która zna się na prowadzeniu biznesu i będzie działać na rzecz rozwoju firmy. Doświadczony i dobrze zorientowany prokurent podejmuje mądre decyzje w imieniu właściciela firmy, aby ten mógł zająć się sprawami ściśle związanymi ze swoją działalnością.

Kto może zostać prokurentem?

Bycie prokurentem to bardzo odpowiedzialne zadanie, ale według przepisów może nim zostać niemal każdy.  Wystarczy być pełnoletnim i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W gestii władz firmy lub spółki leży wybór odpowiedniego kandydata. Ważne, aby taka osoba była godna zaufania i dobrze zorientowana w przepisach prawa. Musi też znać się na prowadzeniu biznesu. Dobrą praktyką jest ustanowienie prokurentem radcy prawnego, specjalizującego się w tematach biznesowych i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Taka osoba ma solidne podstawy merytoryczne, by sprawnie pomagać w kierowaniu firmą i podejmować korzystne dla niej decyzje.

Jak udzielić prokury?

Prokurenta ustanawia się w formie pisemnej. Wymagany dokument to oświadczenie osoby udzielającej prokury. Ustanowiony w ten sposób prokurent nie musi wyrażać pisemnej zgody i nie ma obowiązku działać zawsze w imieniu firmy lub spółki. Po udzieleniu prokury wybranej przez siebie osobie przedsiębiorca powinien to zgłosić do CEIDG. Należy przy tym zaznaczyć, jaki to rodzaj prokury (łączna, mieszana, samoistna czy oddziałowa). Prokura wygasa poprzez odwołanie oraz na skutek usunięcia przedsiębiorcy z CEIDG lub rejestru KRS. Upadłość lub likwidacja firmy także jest powodem wygaśnięcia prokury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *