Radca prawny i adwokat to dwa zawody. Można zauważyć niwelowanie różnic między tymi profesjami. Aktualnie w regulacjach dotyczących zawodu radcy prawnego i adwokata, w zakresie do reprezentowania klientów przed sądami czy innymi organami administracyjnymi, niewiele się różnią. Te różnice są techniczne i nie mają dla klientów żadnego znaczenia. Wiele kancelarii na rynku składa się zarówno z radców, jak i adwokatów.

Na czym polega zawód adwokata?

Na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze możliwe jest wykonywanie zawodu adwokata. W niej określone jest funkcjonowanie samorządu adwokackiego, przeprowadzanie egzaminów na aplikację oraz sposób prowadzenia działalności.  Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów. Reprezentuje klienta w sądzie czy w urzędach.

Czym zajmuje się radca prawny?

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje ustawa o radcach prawnych. Zgodnie z definicją świadczą oni pomoc prawną. Od pewnego czasu radcy prawni mogą reprezentować klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych. Ich rola w szczególności polega na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii oraz występowaniu w urzędach i sądzie w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Cechy obu zawodów

Obydwa zawody to zawody zaufania publicznego. Zarówno adwokat jak i radca prawny powinni posiadać wysokie kwalifikacje i kompetencje. Cechować się samodzielnością i niezależnością w wykonywaniu zawodu. Między nimi, a klientem powinna istnieć więź oparta na zaufaniu. Obydwa zawody podlegają ochronie prawnej, mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną za nienależyte wykonywanie zawodu. Ich obowiązkiem jest udział w samorządzie zawodowym i poddanie się zasadom wytworzonym przez ten samorząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *