Oferta

Prowadzenie spraw sądowych i kompleksowa pomoc prawna
Radca Prawny Katarzyna Szczygieł

 

Jako wykwalifikowany prawnik z wieloletnim doświadczeniem, oferuję kompletną pomoc i doradztwo prawne, sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych, skarg, odwołań i zażaleń. W zakresie moich kompetencji znajduje się też godna reprezentacja Klientów przed sądami i innymi organami prawa. Skuteczna pomoc prawna, którą świadczę, obejmuje także pomoc w odzyskiwaniu długów, a także ubieganiu się o należne odszkodowanie powypadkowe lub spowodowane błędem lekarskim. Z powodzeniem prowadzę sprawy rozwodowe, a także procesy o alimenty, skutecznie je egzekwując. Posiadana przeze mnie wiedza prawnicza pozwala mi także na windykację należności, której podejmuję się na terenie całej Unii Europejskiej.

Moja kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach z zakresu:

Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Pomagam Klientom, którzy potrzebują porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego, to znaczy:

 • Chcą złożyć pozew o rozwód lub separację;
 • Domagają się alimentów od partnera;
 • Ubiegają się postępowania w sprawie podziału majątku;
 • Chcą złożyć wniosek w sprawie opieki i kurateli nad dziećmi;
 • Żądają odzyskania długu od członka rodziny

Prawa cywilnego

W zakresie moich obowiązków znajduje się także prowadzenie postępowań z zakresu prawa cywilnego, takich jak:

 • Regulacja stosunków między osobami fizycznymi i prawnymi;
 • Prowadzenie postępowań o zapłatę;
 • Dochodzenie dóbr majątkowych i osobistych;
 • Prowadzenie postępowań w związku z nadużyciami w pracy;
 • Windykacja należności na skalę międzynarodową;
 • Odzyskiwanie długów za granicą

Prawa karnego

Zajmuję się też obroną Klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego:

 • Reprezentuję Klientów przed sądem i urzędami, udowadniając ich niewinność;
 • Udzielam fachowych porad i opinii prawnych;

Prawa odszkodowawczego

Skutecznie egzekwuję należności, które należą się Klientowi z tytułu:

 • Błędu lekarskiego;
 • Wypadku w miejscu pracy;
 • Odniesienia szkody na zdrowiu

Upadłości konsumenckiej

Reprezentuję Klientów, którzy zgłosili upadłość konsumencką:

Prawa spadkowego

Udzielam pomocy prawnej osobom, które ubiegają się o spadek po bliskiej osobie:

 • Prowadzę sprawy o podział majątku;
 • Skutecznie egzekwuję prawo do należnego spadku;
 • Pomagam zrzec się obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela

Wynagrodzenie za udzielaną przeze mnie pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i zawiłości sprawy, a także jego możliwości finansowych. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie porad prawnych, zapraszam do kontaktu.